Stöd parken

Parken drivs av en ideell förening, Föreningen Stortorpsparken. Om parken ska finnas kvar behövs DIN medverkan!

Du kan stödja parken ekonomiskt genom att:

  1. Bli medlem
    Fyll i formuläret för medlemsansökan
    Årsavgiften är 150 kronor per person.
    Ange namn, adress och telefonnr samt “Årsavgift medlem” på inbetalningen.
  2. Ge en frivillig gåva.
    Ange ditt namn, adress, telefonnr på inbetalningen.

Betalning görs till Bankgiro 5808-5093

Du kan också stödja parken genom att bli med i vårat parkgäng, som ser till att parken är en trevlig plats att vistas på för alla. Du är hjärtligt välkommen! Kontakta någon av oss i styrelsen så får du veta mera. Eller maila oss på info@stortorpsparken.se

Comments are closed.