Ordningsregler

 1. Ansvarig person skall finnas på plats när verksamhet pågår.
 2. Inventarier skall hanteras varsamt och efter användandet återställas på anvisad plats (som regel där de stod vid uthyrningens början).
 3. Förbrukningsartiklar som finns i lokalen får ej användas av hyresgäst utan överenskommelse med lokalansvarig.
 4. Rökning är absolut förbjudet i lokalerna. Rökning sker utomhus och hyresgästen ansvarar för att det är snyggt efter hyrestidens slut.
 5. Kl 23.00 ska musikvolymen dämpas så att kringboende inte störs.
 6. Skador på anläggningen eller inventarier skall omgående anmälas till styrelsen. Hyresgäst kan bli ansvarig för uppkommen skada.
 7. Parkstyrelsen ansvarar inte för värdesaker och andra tillhörigheter som under förhyrd tid förvaras i lokaler i Parken.
 8. Ansvarig person skall tillse att under förhyrd tid behöriga dörrar är låsta för att förhindra obehöriga tillträde till lokalerna.
 9. Om vägbommen vid entrén lämnas i öppet läge under hyrestillfället måste hänglåset låsas fast eller förvaras så att det inte blir stulet. Förkommet hänglås debiteras hyresgästen med 1500 kr.
 10. Förhyrd tid får ej överlåtas i andra hand.
 11. Ansvarig som utkvitterat nyckel skall själv tillse följande då anläggningen lämnas:- Att inventarier står på rätt plats
  – Att anläggningen och toaletterna är städade och klara senast kl 12.00 dagen efter. Städning innebär att använd köksutrustning rengörs, golven sopas alt. dammsugs och våttorkas. Bord och bänkar torkas. Toalettrum städas och grillgaller rengörs. Sopor kastas i behållare utanför. Bristfällig städning debiteras kunden 500 kr.
  – Att fönster och dörrar samt vägbommen är stängda och låsta
  – Att vattenkranar är stängda och att belysningen är släckt
 12. Ansvarig person skall tillse att även lokalens anvisningar som anslås i lokalen efterlevs.
 13. Ansvarig som inte följer dessa regler och anvisningar kan nekas fortsatt förhyrning.
 14. Ansvarig hyresgäst skall visa legitimation när hen kvitterar ut nyckeln. I liggaren antecknas inte bara datum och telefonnr till ansvarig, utan även mellan vilka klockslag uthyrningen gäller. Antecknas bör också om verksamhetens art samt ytterligare info, t ex. om grill önskas till Timmerstugan, extra eluttag, tillgång till toalett och tillgång till Grindstugan  e dyl.
 15. Nyckel skall återlämnas inom 48 timmar efter avslutad hyrestid eller närmaste dag efter helgdag kl 12.00.
 16. Ej återlämnad nyckel debiteras kostnad för låsbyte.

Comments are closed.