Styrelsen

Efter årsmötet 2017 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Oscar Hjärre (Tel 076-176 45 45, epost: ordforande@stortorpsparken.se)
Vice ordförande: Anita Bjuremark (anita@stortorpsparken.se)
Kassör, webbansvarig: Maria Rouxholt (kassor@stortorpsparken.se)
Sekreterare: Stig Englund (Tel 070-6702132, epost: sekreterare@stortorpsparken.se)
Ordinarie ledamot: Lennart Arnerbeck (lennart@stortorpsparken.se)

HELA styrelsen når du med ett mail till styrelsen@stortorpsparken.se.

Ersättare:
Anne Kihlman (anne@stortorpsparken.se)
Eva-Britt Wassberg (eva-britt@stortorpsparken.se)

Revisor:
Christian Ottosson

Revisorssuppleant:
Margareta Vikgren

Valberedning:
Anne-Marie Selander Sammankallande
Eva Ljungman
1 vakant – Intresserad? Hör av dig!

Comments are closed.